Інструментарій гігієни працівників

Соціальний Договір щодо гігієни

Безпека харчових продуктів є пріоритетним напрямком для кожного виробника продуктів харчування; і хоча багато зусиль докладається для створення та підтримки процесів і проце- дур, спрямованих на запобігання ризику забруднення в харчовому ланцюжку, багато з них не враховують ключовий аспект, який може вплинути на безпеку харчових продуктів: поведінку людини. Саме в цьому може допомогти створення культури гігієни.

Що таке культура гігієни?

Культура гігієни – це єдиний світогляд в організації, який ставить безпеку харчових продуктів на перший план всього, що робиться в бізнесі, як фізично, так і ментально. Якщо існує ефективна культура гігієни, то все, починаючи з планування і проєктування об’єкта і закінчуючи тим, як працівник думає про особисту гігієну, має розглядатися через призму безпеки харчових продуктів.

Чому культура гігієни є такою важливою?

У 2019 році деякі з основних приписів Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів (FDA) щодо безпеки харчових продуктів стосувалися практики та моніторингу дезінфекції, а також практики гігієни персоналу. Це й не дивно, адже незважаючи на те, що більшість компаній докладає багато зусиль для створення та підтримки процесів і процедур, спрямованих на запобігання ризику забруднення в харчовому ланцюжку, їхні регламенти санітарно-виробничих заходів (SSOPs) щодо гігієни не враховують аспект поведінки людини.

Фактично, працівники, безпосередньо задіяні у процесі виробництва продуктів харчування, є найбільшим потенційним джерелом забруднення на фабриці харчових продуктів. Це тому, що персонал, кожного дня проходячи через усі приміщення для виконання своїх обов’язків, звичайно, торкається поверхонь, обладнання, продуктів, одягу і власного тіла. На жаль, ці звичайні дотики можуть призвести до переміщення когось із них з чистої зони в брудну, оминаючи етап гігієнічного втручання.

Крім того, виробничий персонал може походити з різних верств суспільства, і проведення регулярного навчання з гігієни та доведення регламенту санітарно-виробничих заходів (SSOPs) або належної виробничої практики (GMPs) для різномовного персоналу є більш складним, що призводить до збільшення ризиків перехресного забруднення від недотримання працівниками гігієнічних норм.

Щоб подолати це, а також будь-які інші проблеми, які можуть вплинути на безпеку харчових продуктів, необхідно створити культуру гігієни за допомогою соціального договору щодо гігієни. Цей договір дійсно лежить в основі культури гігієни, що дає можливість підприємствам і організаціям постійно готувати здорові продукти харчування, які відповідають нормам і стандартам, перевищують очікування клієнтів та можуть бути із задоволенням запропоновані сім’ям і споживачам.

Що таке соціальний договір щодо гігієни?

В основі культури гігієни лежить соціальний договір щодо гігієни. Соціальні договори не є чимось новим – вони вже багато років використовуються в бізнесі та навчальних закладах – навіть Конституція США є формою соціального договору. Простіше кажучи, соціальний до- говір щодо гігієни встановлює набір правил поведінки і очікувань, яких усі працівники дотри- муються з єдиним акцентом на гігієну.

Як застосовується Соціальний договір щодо гігієни?

Завантажити

Створення культури гігієни – складне завдання, яке вимагає на кожному рівні організації, від вищого та середнього керівництва до очільників виробничих колективів, досягати спільного розуміння безпеки харчових продуктів. Соціальний договір щодо гігієни допомагає впровадити цю культуру і гарантує її погодження всіма співробітниками компанії, незалежно від їхніх посад.

Оскільки договір щодо гігієни формує світогляд безпеки харчових продуктів в організації, він має бути ключовою частиною процесу адаптації нових працівників. Він є корисним інструментом для ознайомлення нових працівників з культурою гігієни та формування їхнього світогляду щодо особистої гігієни з метою дотримання стандартів безпеки харчових продуктів на підприємстві.

Соціальний договір щодо гігієни також повинен використовуватися для зміцнення культури гігієни на всіх рівнях організації. Він має слугувати посібником з прийняття рішень для всіх при розгляді планування приміщень підприємства, операційних потоків та розробки регламенту санітарно-виробничих заходів (SSOP). По суті, має бути створена культура відповідальності, щоб кожного разу, коли приймається рішення, відповідальна особа задавала собі питання: «Чи відповідає це соціальному договору щодо гігієни нашої організації?»

Соціальний договір щодо гігієни додається лише як приклад, і може бути змінений та доповнений з урахуванням потреб Вашого підприємства. Цей договір може бути перекладений на всі основні мови, якими розмовляють на Вашому підприємстві, щоб кожен працівник дійсно розумів культуру гігієни та дотримувався. Завантажити соціальний договір.